მიმდინარეoოოოო პროექტიოოოოo სართულების გეგმა (593) 327 575 (514) 327 575
მთლიანი პროექტის გეგმა
კონკრეტული მონაკვეთი ლუკა ასათიანის ქუჩიდან
2 სართულის გეგმა ჭავჭავაძის მხრიდან
3 სართულის გეგმა ჭავჭავაძის მხრიდანა
4 სართულის გეგმა ჭავჭავაძის მხრიდან
5 სართულის გეგმა ჭავჭავაძის მხრიდან
6 სართულის გეგმა ჭავჭავაძის მხრიდან
7 სართულის გეგმა ჭავჭავაძის მხრიდან
მიმდინარე პროექტის მისამართია: დ. თავდადებულის ქ.36